Menu

MPQ1000

Prenosný analyzátor kvality el. energie a výkonu

  • Automatické rozpoznanie pripojeného prevodníka prúdu a zvoleného rozsahu
  • Automatické overovanie korektnosti konfigurácie pred začatím merania. Automatické upozornenie na nesprávnu konfiguráciu alebo zapojenie. 
  • Analýza dát priamo v prístroji na základe preddefinovaných alebo užívateľsky definovaných štandardov. 
  • Podpruje SD karty, USB- kľúče, USB-komunikáciu s PC, ako aj ethernetové pripojenie pre maximálnu univerzalitu prenosu dát 

Nový analyzátor kvality el. energie a výkonu MPQ1000 od spoločnosti Megger sa vyznačuje maximálne jednoduchým ovládaním a vlastnosťami, ktoré z neho robia ideálny nástroj na identifikáciu kvalitatívnych problémov siete, preukazovanie vyhovujúcich parametrov podľa platných noriem, energetické audity a pod. Automatické rozpoznanie pripojeného prevodníka prúdu a kontrola jeho správneho zapojenia eliminuje potenciálne chyby merania v dôsledku nesprávneho nastavenia rozsahov. Vďaka tejto vlastnosti si môžete byť istí, že na konci merania budete mať k dispozícii korektné dáta.

Ale hardvér nie je všetko, čím sa vyznačuje analyzátor MPQ1000. Za robustným prístrojovým púzdrom sa skrýva inteligentný softvér zameraný na "smart testing", ktorý minimalizuje možné chyby merania a ktorý rýchlo a prehľadne analyzuje dáta.

Napríklad si môžete veľmi jednoducho vytvoriť svoju špecifickú firemnú testovaciu predlohu alebo môžete testovať podľa predvolených platných štandardov. 

Softvér automaticky vytvára configurácie na mieru, podľa parametrov a fenoménov, ktoré chceme analyzovať. To môžu byť napr. aplikácie ako analyýa vybovovania vypínačov, problémy na transformátoroch a motoroch. analyza kvality el. energie a výkonu podľa EN50160 alebo všeobecná analyzá kvality. Táto vlastnosť zaručuje, že vždy zaznamenáte relevantný fenomén, ktorý spôsobuje vami analyzovaný problém. Vďaka prístroju MPQ1000 nemusíte byť expertom na analýzu kvality el. energie na to, aby ste vedeli vykonávať podrobnú analýzu na úrpvni požiadaviek súčasných aplikácií.