Menu

MPQSIM

Simulátor kvality - deformácie elektrickej energie

  • Ideálny pre tréning merania kvality elektrickej energie
  • Ľahko vytvára poklesy, nárasty, dočasné a harmonické anomálie
  • Simuluje flicker, kapacitný a induktívny účinník
  • Simuluje chyby fázového posunu
  • Simulujte tri fázy s napätím a prúdom pre 115 V AC alebo 230 V AC
  • Pracuje pritom s jednou fázou

MPQSIM simulátor kvality elektrickej energie Megger je určený na demonštráciu a tréning analyzátorov kvality elektrickej energie, napr. Megger MPQ1000.

MPQSIM poskytuje jednoduchý a praktický spôsob simulácie a konfigurácie trojfázového napätia z jednofázového zdroja. Simulátor poskytuje nepretržitý zdroj napätí / prúdov a harmonických pre časozberné, ale aj okamžité simulácie a demonštrácie kvality el. energie a pre tréning s analyzátormi.