Menu
Softvér

PowerDB je výkonný softvérový balík pre manažovanie a protokolovanie meracích a diagnostických dát zmeraných vybranými zariadeniami Megger. PowerDB je ochranná registrovaná známka spoločnosti PowerDB, Inc., člena skupiny Megger.