Menu
Produkty
Testery transformátorov
Diagnostika prúdových transformátorov

Diagnostika prúdových transformátorov

Diagnostika prúdových transformátorov

Potreba komplexného testovania prúdových transformátorov sa ukazuje ako evidentná, keď zvážime alternatívu: možné katastrofické následky pri zlyhaní prúdového tranformátora. Kompletná ponuka testerov prúdových transformátorov Megger umožňuje realizovať komplexné hĺbkové testovanie a program preventívnej údržby za účelom predchádzania prevádzkovým poruchám transformátorov.

Pravidelná testovacia procedúra prúdového transformátora by mala obsahovať meranie saturačnej krivky, prevodových pomerov, odporu vinutia a meranie izolačného odporu. Obráťte sa na odborných poradcov Megger a využite dlhoročné know how v oblasti testovania transformátorov pre vytipovanie optimálneho prístrojového riešenia a vhodnej stratégie preventívnej údržby pre vašu aplikáciu.