Menu
Produkty
Testery transformátorov
Testovanie izolačných olejov
Insulating oil testing

Izolačný olej v elektrických zariadeniach má 2 primárne funkcie: izolačnú a chladiacu. Z hľadiska izolačných vlastností je najdôležitejším parametrom prierazná pevnosť. Z pohľadu chladiaceho média je najdôležitejšia nízka viskozita. Na vlastnosti izolačného oleja negatívne vplývajú procesy ako oxidácia, kontaminácia (hlavne zvyšovanie obsahu vody) a termické zaťaženie. V priebehu celej životnosti elektrického zariadenia je potrebné v pravidelných intervaloch testovať parametre izolačného oleja, a to väčšinou s vyššou periodicitou ako všetky ostatné komponenty. 

Etablovanými metódami na testovanie izolačných olejov sú meranie prieraznej pevnosti, meranie obsahu vody Karl Fischerovou (KF) metódou a meranie stratového činiteľa tan delta. Megger ponúka širokú škálu testovacích zariadení pre všetky uvedené testy, v ktorej sa odrážajú dlhoročné skúsenosti v danej oblasti, siahajúce až do začiatkov 20. storočia.