Menu
Produkty
Testery transformátorov
Multifunkčné testery a meracie vozidlá

Multifunkčné testery a meracie vozidlá

Multifunction and van systems

Multifunkčné systémy na diagnostiku transformátorov od Megger

Pri vývoji multifunkčného diagnostického systému TRAX, ktorý v súčasnosti predstavuje špičku v oblasti diagnostiky výkonových transformátorov, sme v spoločnosti Megger prikladali vysoký dôraz na čo najjenduduchšie a najprehľadnejšie ovládanie systému. Každý, kto so systémom TRAX už pracoval potvrdí, že práca s jednotlivými funkciami systému je porovnateľná s prácou s jednoúčelovými testerami a komplexnosť systému z hľadiska jeho funkcií a možností sa neodráža na komplikovanosti jeho ovládania. Vaša efektivita pri testovaní sa tak nepomerne zvyšuje, keďže máte v jednom kompaktnom zariadení vždy poruke všetky potrebné funkcie, ale zároveň zostáva zachovaná jednoduchosť obsluhy, na akú ste boli zvyknutí z jednoúčelových zariadení. 

Koncept kompletne vybaveného transformátorového meracieho vozidla je druhou alternatívou, ako čo najefektívnejšie spojiť všetky zariadenia a funkcie na testovanie a diagnostiku transformátorov do jedného uceleného celku s centrálnym ovládaním a protokolovaním. Hlavná pridaná hodnota transformátorového meracieho vozidla je ale centrálny prepínač spolu s univerzálnymi pripojovacími káblami na káblových bubnoch, ktoré umožňujú jeden krát zrealizovať napojenie kabeláže na testovaný transformátor a následne z centrálneho ovládacieho panelu vozidla ovládať, prepínať a protokolovať všetky testovacie funkcie. Vďaka tomuto konceptu odpadá pracné a časovo náročné prepájanie kabeláže a meracích zariadení v prípade použitia samostatných jednoúčelových testovacích zariadení, čo výrazne zvyšuje efektivitu diagnostickej činnosti, ale v neposlednom rade aj prispieva k výrazne vyššej bezpečnosti práce na zariadení.