Menu
Produkty
Testery transformátorov
Testovanie izolácie transformátorov

Testovanie izolácie transformátorov

Testovanie izolácie transformátorov

Najdôležitejšími prevádzkovými testami pre stanovenie stavu aktívnych izolačných komponentov v transformátoroch a prechodkách sú:

  1. Power factor/tan δ,
  2. Frekvenčná závislosť power factor/tan δ (1 – 500 Hz)
  3. Dielektrická frekvenčná odozva (DFR)
  4. Meranie obsahu vody v oleji (pre transformátory).

Diagnostika na báze merania power factor/tan δ je tradičnou a etablovanou metódou, ale postaviť celú stratégiu preventívnej údržby z hľadiska diagnostiky stavu izolačných komponentov len na tejto metóde, by nebolo postačujúce. Pre dosiahnutie vyššej efektivity a spoľahlivosti diagnostiky sa odporúča zahrnúť do testovacej stratégie aj meranie frekvenčnej závislosti power factor/ tan δ measurements a metódu dielektrickej frekvenčnej odozvy (DFR). Meranie frekvenčnej závislosti power factor/tan δ dopĺňa štandardné meranie týchto parametrov o stanovenie jedinečného, individuálneho faktora teplotnej korekcie (ITC) pre daný izolačný systém a slúži tak ako spoľahlivejšia metóda na sledovanie stavu izolačného systému počas procesu starnutia. Diagnostické zariadenie DELTA4000 automaticky určuje ITC pre každý transformátor a zaručuje tak spoľahlivú a dôveryhodnú korekciu power factor/ tan δ výsledkov na 20°C ekvivalentnú hodnotu. Jednoducho ovládateľné softvérové rozhranie PowerDB zrýchľuje a sprehladňuje vykonávanie uvedených testov.

Naproti tomu, metóda dielektrickej frekvenčnej odozvy (DFR) poskytuje veľmi spoľahlivé a presné stanovenie vlhkosti v izolácii a vodivosti oleja. Skúsenosti potvrdzujú, že DFR metóda je spoľahlivejšou metódou na stanovenie vlhkosti izolácie, ako tradičné meranie obsahu vody v oleji, keďže pri tradičnej metóde sa vlhkosť papierovej izolácie odvodzuje od meraného obsahu vody v oleji. Systém IDAX od spoločnosti Megger je špičkou v oblasti DFR analyzátorov a je jediným systémom, ktorý je schopný vykonať skutočné FDS meranie (čo je preferovaný typ DFR merania vďaka jeho odolnosti voči rušeniam) až do frekvencie 0.1 mHz, a to všetko v rekordne krátkom testovacom čase. Užitočným doplnkom pre systém IDAX je zosiľňovač VAX, ktorý zosiluje výstupný signál systému IDAX na 2kV, čo môže byť dôležité pre testovanie objektov s nízkou kapacitou, hlavne prúdových transformátorov, pre zaručenie spoľahlivého stanovenia vlhkosti izolácie.