Menu
Produkty
Testery transformátorov
Meranie odporu vinutia
Meranie odporu vinutia

Znižovanie izolačného odporu v transformátoroch je jednou z najčastejších príčin porúch na transformátoroch, ktoré môžu následne spsobiť vysoké náklady na opravu a výmenu, ako aj dlhé výpadky prevádzky. Bez pravidelného testovania izolačného odporu (ako je ho možné vykonávať pomocou zariadenia MTO (Megger Transformer Ohmmeter) je prevádzková poruchy transformátora ešte pred dosiahnutím jeho maximálnej prevádzkovej životnosti veľmi pravdepodobná.  

Meranie odporu vinutia transformátora je ďaľším významným zdrojom užitočných informácií o stave transformátora. Okrem samotného vinutia toto meranie kontroluje aj stav prepínačov odbočiek (DETC a OLTC), ako aj iné letované alebo mechanické spoje. Najmä prepínače odbočiek pod záťažou môžu byť častým zdrojom porúch a meranie odporu vinutia je účinnou metódou ich kontroly.