Menu
Merania na obnoviteľných zdrojoch energie

Merania na obnoviteľných zdrojoch energie

Megger prístroje pre fotovoltaiku

 

 

Slnečná energia je najčistejším a najrozšírenejším obnoviteľným zdrojom energie na našej planéte a trh s ňou sa len v Spojených štátoch v poslednom desaťročí prakticky zdvojnásobil každý rok. S viac ako 2,6 miliónmi inštalácií fotovoltaických panelov v celej krajine - od strešných domových inštalácií až po veľké solárne systémy, ktoré sú pripojené do distribučných sietí - slúži takto vyrobená čistá elektrická energia na napájanie viac ako 16 miliónov domácností v rámci Spojených štátov. Keďže čoraz viac Američanov sa spolieha na solárnu energiu, spoločnosť Megger poskytuje a vyrába elektrické testovacie prístroje a zariadenia potrebné na inštaláciu, údržbu a odstraňovanie problémov fotovoltaických systémov – jednoducho, aby fotovoltické riešenia fungovali.

Vreckový merač slnečného žiarenia Megger (PVM210) je ideálny na výber optimálnej polohy fotovoltaického panelu počas inštalácie. Fotovoltaické súpravy Megger (PVK320, PVK330) sú spolu s kliešťovým multimeterom ideálne na kontrolu inštalácie, pri uvádzaní do prevádzky a na testovanie fotovoltaických zariadení - slúžia elektrikárom alebo inžinierom na overenie uvedeného skratového prúdu. DCM1500S, najnovší solárny kliešťový multimeter Megger, je určený na použitie pri inštalácii, údržbe, monitorovaní a kontrole veľkých striedavých alebo jednosmerných prúdov fotovoltaických systémov a zariadení. Vďaka veľkému prehľadnému displeju DCM1500S ľahko meria a zobrazuje okrem prúdu do 1500 A aj napätie, prúd, odpor, kapacitu, diódový test, teplotu a frekvenciu. Po spárovaní s bezplatnou aplikáciou Megger Link dokáže DCM1500S diaľkovo monitorovať merania pomocou zabudovaného Bluetooth - na spárovanom smart zariadení sa zobrazuje živý trendový graf. Pre niektoré fotovoltaické systémy je ideálnym prístrojom na testovanie izolácie tester MIT430/2 CATIV. Ak meracie napätie do 1 kV nie je postačujúce, spoločnosť Megger ponúka MIT2500, ručný, ľahký tester izolačného odporu, ktorým je možné merať izolačné odpory až do 2500 V DC.

Pri neustále kolísajúcich výkonoch môžu vo fotovoltaických systémoch často vznikať problémy s kvalitou elektrickej energie. Pomocou analyzátora kvality elektrickej energie Megger MPQ1000 môžete ľahko identifikovať a následne riešiť tieto problémy v rámci týchto inštalácií a tiež v batériách, striedačoch, spínačoch, ističoch alebo poistkových skriniach a elektromeroch. Na lokalizáciu káblových porúch v izolovaných článkoch fotovoltaických panelov od zberných káblov fotovoltaického poľa späť k striedaču sú perfektným riešením prístroje Megger TDR2050 a TDR2010, ktoré šetria čas pri lokalizácii porúch. Ak fotovoltaická elektráreň obsahuje napr. batériu na uchovávanie elektrickej energie, vhodným doplnkom k prístrojovému vybaveniu je termovízna kamera Megger (TC3231). V porovnaní s tradičnými postupmi testovania batérií dokáže TC3231 rýchlo identifikovať miesta, kde dochádza k prehrievaniu, tzv. hot-spoty. Kompaktná a ručná termokamera - TC3231 je skvelým doplnkovým nástrojom na vyhľadávanie problémov vo fotovoltaických inštaláciách najmä v stiesnených alebo ťažko prístupných priestoroch.

Podobne, pri údržbe veľkých fotovoltaických inštalácií, ktoré sú vybavené batériami na uchovávanie elektrickej energie, sú užitočnými zariadeniami testery batérií Megger BITE2 alebo BITE3, vďaka ktorým je možné určiť stav batériových článkov meraním ich najdôležitejších parametrov.

Súvisiace odkazy:

Aplikačný článok - Nástroje Megger vo fotovoltaických aplikáciách (anglická verzia)

Prehľad produktov - Solárna testovacia sada (anglická verzia)

 

Ďalšie Megger prístroje nielen pre aplikácie na obnoviteľných zrojoch

 

 

Spoločnosť Megger vyrába celý rad elektrických testerov nielen pre oblasť OZE zdrojov, ale vo všeobecnosti pre energetiku, rozvodné siete a priemysel.

Užitočnými skúšobnými zariadeniami sú ľahko prenosné digitálne mikroohmetre Megger, vrátane najnovších sérií DLRO2 a DLRO10, ktoré sú ideálne napr. na testovanie prípojníc, kontaktov v rozvádzačoch, rôznych elektrických spojov a pod. Model DLRO2 má navyše možnosť testovania s veľmi dlhými testovacími vodičmi bez ovplyvnenia výsledku testu. V priemysle, kde je potreba kontroly NN motorov, je na testovanie stavu ich izolácie vhodný ľahký ručný tester motorov a izolácie MTR105, s korekciou teploty, meraním napätia a tiež umožňuje merať pomocou štvorvodičovej kelvinovej metódy prechodové odpory v istom rozsahu.