Menu
Elektrická diagnostika točivých strojov - odborný seminár

Elektrická diagnostika točivých strojov - odborný seminár

Spoločnosť Megger Vás pozýva na odborný seminár 

Elektrická diagnostika točivých strojov

TERMÍN: 25. 10.  – 27. 10. 2023 

MIESTO KONANIA:​ Hotel Beatrice, Prušánky

PROGRAM:

Témy prednášok a praktických ukážok Bloku I:

 • Statické testovanie izolačného stavu točivých strojov, význam rázovej skúšky.
 • Prípadové štúdie izolačných závad statorových vinutí v rannom štádiu, odhalených statickou testovacou procedúrou.
 • Dynamické testovanie točivých strojov za prevádzky - komplementárna metóda na komplexnú analýzu celého systému napájanie – točivý stroj – záťaž. 
 • Praktické ukážky statického a dynamického testovania točivých strojov pomocou najnovšej generácie analyzátorov motorov Megger Baker; obsluha prístroja ADX (automatický statický analyzátor točivých strojov)

Témy prednášok a praktických ukážok Bloku II:

 • Offline meranie čiastkových výbojov a tan delta na statorovom vinutí ako významný nástroj preventívnej údržby VN točivých strojov.
 • Dočasný alebo permanentný online monitoring čiastkových výbojov na kritických motoroch a generátoroch.
 • Príklady typických obrazcov fázového rozloženia čiastkových výbojov pre najčastejšie poruchové mechanizmy izolačných závad statorového vinutia.
 • Technológie na dočasný periodický a permanentný online monitoring čiastkových výbojov
  na točivých strojoch.
 • AC skúšobné zdroje vhodné na FAT a on site testovanie točivých strojov.

ORGANIZAČNÉ POKYNY:​

 • Vyplnenú záväznú prihlášku zašlite prosím najneskôr do 06. 10. 2023 na info.sk@megger.com             
 • Ubytovanie a stravovanie je zabezpečené v mieste konania seminára: Hotel Beatrice, Prušánky - Nechory 836, 696 21 Prušánky

CENA:

 • Účastnícky poplatok na osobu (hradený na základe faktúry vystavenej po termíne konania seminára): 145,- EUR bez DPH
 • Cena za ubytovanie počas seminára (na osobu za 2 noci v 2-lôžkovej izbe; hradí sa priamo hotelu v mieste konania kartou/ v hotovosti): 1 700,- CZK (cena vrátane DPH)
 • Pri ubytovaní v 1-lôžkovej izbe (obmedzený počet, len na vyžiadanie) je cena ubytovania na osobu za 2 noci 2500,- CZK (cena vrátane DPH).  

 

V prípade otázok ohľadom organizácie semináru, kontaktujte nás na tel. čísle 0911 458 169 alebo mailom na info.sk@megger.com

Tešíme sa na Vašu návštevu