Menu

ODEN AT

Prúdový zdroj na primárne testy

  • Najvyspelejší systém na primárne testy, ktorý zjednodušuje východiskové revízie všetkých typov rozvodní a prúdových transformátorov, testovanie uzemňovacích sietí, vypínačov atď.
  • Modulárna konštrukcia, umožňujúca dosiahnuť optimálnu konfiguráciu, čo sa týka výstupného prúdu a veľkosti systému
  • Kompaktný transportný vozík uľahčuje prepravu do stiesnených priestorov rozvodní
  • Jedinečná funkcia I/30 umožňuje prednastaviť prúd s použitím malého prúdu, a tým predísť zohriatiu meraného objektu a znehodnoteniu nameraných hodnôt.

Tento výkonný testovací systém je určený na vykonávanie primárnych skúšok ochrán a vypínačov. Možno ho použiť aj na meranie prevodu prúdových transformátorov a na iné aplikácie, v ktorých je potrebný regulovateľný zdroj veľkého prúdu.