Menu

CA30

Prúdový zosilňovač
Výroba tohto produktu ukončená

Produktová dokumentácia
  • Veľký výstupný prúd, veľký rozsah výstupného napätia
  • Technológia prihlásená na patentovanie
  • Určený na zakomponovanie do systému FREJA 300 kvôli zvýšeniu výkonu a využiteľnosti

CA30 je 3-kanálový prúdový zosilňovač so spínaným napájacím zdrojom, schopným dodať až 3 x 35 A.

Vďaka jednosmernej väzbe je vhodný na neperiodické generovanie.

V kombinácii so systémom FREJA 300 možno pomocou zosilňovača CA30 zvýšiť výstupný prúd systému FREJA na 3 x 35 A alebo 1 x 100 A, ale tiež zvýšiť výstupné napätie pri menších prúdoch, napríklad pri testovaní elektromechanických relé.