Menu

CABA Win

Softvér na diagnostiku vypínačov

  • Rýchle a jednoduché testovanie vďaka preddefinovaným štandardným plánom testov
  • Detailná diagnostika vypínačov s presným porovnávaním s výsledkami minulých skúšok
  • Grafické zobrazenie rôznych nameraných hodnôt a výsledkov časových testov
  • Komfortné vytváranie správ pomocou programov MS Word alebo List&Label
  • Kompatibilita s prístrojmi TM1800, TM1700, TM1600/MA61 a EGIL

Program CABA Win (Computer-aided Breaker Analysis) si získal povesť špičkového nástroja na diagnostiku vypínačov.

Program CABA Win možno používať v kombinácii so systémami na diagnostiku vypínačov Megger TM1800, TM1700, TM1600/MA61 a EGIL. Program CABA Win umožňuje zorganizovať všetky úlohy v rámci testovania tak, aby merania prebiehali rovnako na všetkých testovaných objektoch. Program CABA Win dokáže uložiť výsledky merania a vytvoriť správu o skúške.