Menu

PowerDB™ Pro

Softvér na spracovanie a protokolovanie meraní

Produktová dokumentácia

FULL DATABASE CAPABILITIES

  • An entire organization’s results can be synchronized into a single database, scalable to Microsoft SQL Server, for easy retrieval and review.
  • One-step report generation maximizes timeliness and facilitates NERC compliance audits.
  • Easily trend results over time and compare to similar assets.
  • Track maintenance intervals and generate work orders for scheduled assets.
  • Merge results from multiple test instruments with data imports from other sources to facilitate queries and sorting. nMaintain calibration data for test instruments.

Megger PowerDB je softvérový balík s výkonnými funkciami na správu údajov o preberacích a prevádzkových skúškach elektrických zariadení.

Umožňuje jednoduché triedenie a vyhľadávanie informácií o zákazníkoch a zmluvách. Po otvorení konkrétneho záznamu sa zobrazia podrobné informácie o príslušnej zákazke, napríklad druh služby, dátum objednávky, kontaktné údaje a fakturačné údaje. Informácie o zákazkách a súvisiace výsledky testov možno prenášať medzi databázami používanými priamo pri testovaní a centrálnou databázou. Do správ o produktivite práce sa zaznamenávajú časy strávené testovaním, čo pomáha pri tvorbe cenových ponúk pri budúcich zákazkách, ako aj pri hodnotení pracovníkov.

Meracie formuláre

Softvér Prepracovaný softvér PowerDB ponúka vyše 160 štandardizovaných meracích formulárov, ktorých podoba je výsledkom vyše 20-ročného vývoja a používania odborníkmi v danej oblasti. Obrazovky, na ktorých sa vypĺňajú údaje pri testovaní, sú identické s tlačenými formulármi, takže ich používanie je veľmi intuitívne. To, čo vidíte na obrazovke, sa objaví aj na vytlačenej správe. V jedinom kroku sa vygeneruje kompletná dokumentácia k vykonanej skúške, pozostávajúca zo správy o skúške, súhrnu poznámok a nedostatkov, zoznamu dokumentov a správ o servise. Vygenerované správy je možné odoslať elektronickou poštou, na disku CD-ROM, cez webový server alebo vo formáte Adobe® Acrobat®.

Meracie formuláre je možné využiť pri testovaní väčšiny elektrických zariadení na súčasnom trhu.