Menu

PowerDB™ Pro

Softvér na spracovanie a protokolovanie meraní

Produktová dokumentácia

FULL DATABASE CAPABILITIES

  • An entire organization’s results can be synchronized into a single database, scalable to Microsoft SQL Server, for easy retrieval and review.
  • One-step report generation maximizes timeliness and facilitates NERC compliance audits.
  • Easily trend results over time and compare to similar assets.
  • Track maintenance intervals and generate work orders for scheduled assets.
  • Merge results from multiple test instruments with data imports from other sources to facilitate queries and sorting. nMaintain calibration data for test instruments.

Megger PowerDB je softvérový balík s výkonnými funkciami na správu údajov o preberacích a prevádzkových skúškach elektrických zariadení.

Umožňuje jednoduché triedenie a vyhľadávanie informácií o zákazníkoch a zmluvách. Po otvorení konkrétneho záznamu sa zobrazia podrobné informácie o príslušnej zákazke, napríklad druh služby, dátum objednávky, kontaktné údaje a fakturačné údaje. Informácie o zákazkách a súvisiace výsledky testov možno prenášať medzi databázami používanými priamo pri testovaní a centrálnou databázou. Do správ o produktivite práce sa zaznamenávajú časy strávené testovaním, čo pomáha pri tvorbe cenových ponúk pri budúcich zákazkách, ako aj pri hodnotení pracovníkov.

Meracie formuláre

Softvér Prepracovaný softvér PowerDB ponúka vyše 160 štandardizovaných meracích formulárov, ktorých podoba je výsledkom vyše 20-ročného vývoja a používania odborníkmi v danej oblasti. Obrazovky, na ktorých sa vypĺňajú údaje pri testovaní, sú identické s tlačenými formulármi, takže ich používanie je veľmi intuitívne. To, čo vidíte na obrazovke, sa objaví aj na vytlačenej správe. V jedinom kroku sa vygeneruje kompletná dokumentácia k vykonanej skúške, pozostávajúca zo správy o skúške, súhrnu poznámok a nedostatkov, zoznamu dokumentov a správ o servise. Vygenerované správy je možné odoslať elektronickou poštou, na disku CD-ROM, cez webový server alebo vo formáte Adobe® Acrobat®.

Meracie formuláre je možné využiť pri testovaní väčšiny elektrických zariadení na súčasnom trhu.

COMLink

COMLink 1.08 is the latest release. The file links below remain for TTR100 users and as a backup for customers in transition to PowerDB™ Lite, PowerDB™ Advanced or PowerDB™ Pro.

Please consider PowerDB™ Lite as your new enhanced interface to all your Megger Instruments that formerly were supported by COMLink. PowerDB™ Lite is free and can be downloaded from here: PowerDB™ Software Downloads Page Additional capabilities are available by purchasing PowerDB™ Advanced or PowerDB™ Pro.

COMLink Version V1.08 (zip)
Comlink1_08.zip
11,5 MB | 16.04.21
Manual, English (pdf)
AVTM550503_UG_en_V08.pdf
3,6 MB | 16.04.21
Using ComLink on Windows 7
ComLink_on_Windows_7.pdf
112,1 KB | 16.04.21
PowerDB Software

Onboard install files are for FREJA, RTMS, SMRT and STVI local device installation.

PC install is for remote operation of a wide range of Megger test instruments including FREJA, RTMS, SMRT and STVI.

install_powerdb_11.2_20NOV19
install_powerdb_11-2-10_DRIVER_UPDATE_20MAY21.zip
904,6 MB | 23.09.21
Onboard_Install_11.2.10_05MAY21
Onboard_Install_11-2-10_DRIVER_UPDATE_20MAY21.zip
498,9 MB | 01.09.21