Menu

dokuSTORE 2.0

PC softvér na protokolovanie meraní z revíznych prístrojov série MFT a z testerov spotrebičov série PAT400

Produktová dokumentácia
  • Dateneinlesen aus MFT1835 über Bluetooth®
  • Datenimport aus PAT400 im Format DB oder CSV
  • Sehr einfache Bedienung mittels Assistenten
  • Anlagenkonfigurator für elektrische Anlagen
  • Elektronische Unterschrift im Protokoll u.v.m.

PC softvér dokuSTORE2 je nový efektívny nástroj na jednoduché a rýchle vygenerovanie protokolu z merania pomocou revíznych prístrojov série MFT a testerov spotrebičov a elektrického náradia série PAT400.

 Stiahnuť dokuSTORE2