Menu

Baker DX

Statický analyzátor motorov a generátorov

  • Komplexná škála testov v jednom zariadení
  • Konfigurovateľný pre konkrétne potreby s ohľadom na cenu
  • 4 kV až 12 kV rozsak pre široké spektrum vinutí
  • Kompatibilný s Baker PPX Power Packs pre testovanie napätím až 40 kV
  • Testy vysokým a nízkym napätím pre diagnostiku obvodov a izolácií
  • Režim testovania cievok pre rýchle testovanie a správu dát

Elektrické stroje skôr či neskôr zlyhávajú a takmer polovica všetkých porúch je spôsobená degradovanou izoláciou.

Náklady na opravu alebo neplánované odstávky generátorov, alebo strategických strojov poháňaných motormi môžu viesť ku kritickým situáciám. Sériou testerov Baker DX viete aplikovať širokú škálu off-line elektrických testov na preventívne posúdenie stavu motorov a ich vinutí.

Po servise, alebo pred aplikáciou nového motora, prístroje Baker DX dávajú istotu o správnom izolačnom stave motora alebo generátora.

Výrazným znakom prístrojov značky Baker už po celé desaťročia, sú testy spĺňajúce všetky štandardy a normy – jediné prístroje, ktoré vedia ľahko odhaliť aj slabé stránky izolácie medzizávitových vinutí. Baker DX vie nájsť skoré známky nedostatkov izolácie vo vinutiach, medzi fázami, cievkami navzájom a s uzemnením. Vedia včas identifikovať znižujúcu sa kondíciu izolácie a tiež odhaliť problémy s izoláciou prívodného kábla, vyosením alebo nesprávnym vyvážením motora, nízky alebo vysoký odpor.

Použitím voliteľného príslušenstva Baker ZTX low impedance coil accessory. pre merania na armatúrach, môže byť DX rozšírený o meranie izolačných stavov vinutí armatúr na nízkoimpedančných cievkach. ZTX tiež obsahuje príslušenstvo pre komutátorovú sondu ATF5000, umožňujúcu pomocou DX efektívnejšie aplikovať komplexné merania na armatúrach.

Baker Surveyor DX Software

Softvér Surveyor DX umožňuje používateľom prístrojov Baker DX používať osobný počítač pre správu väčšieho množstva meraní, generovanie a prezeranie správ v celom spektre testov. Taktiež pre zdieľanie a porovnávanie analýz s inými pracovníkmi údržby, napr. použitím údajov z viacerých analyzátorov. Ďalšie informácie nájdete v technickom popise softvéru Baker Surveyor DX: Baker Surveyor DX datasheet.

 

Produktová dokumentácia
Quick start
Quick reference guide - Baker DX
Surveyor DX 

Baker Surveyor DX software is a Windows PC-based software program. It extends reporting and archive capabilities of the Baker DX static motor analyzer beyond the instrument itself. Users can export data from the analyzer to a PC to save test data, analysis and reports on a desktop or mobile PC.

Baker DX  

The following utility for Baker DX analyzers enables company logos to be embedded in test reports generated by the analyzer. It also enables Baker DX screen captures that can be saved in common image formats (e.g., .jpg, .bmp). 

To receive Baker DX firmware updates, and to request a password for updates and instructions, contact Megger Baker Instruments Technical Support Group via email at baker.tech-support@megger.com. Additional firmware for the Baker DX can be downloaded from the following list.