Menu

Baker AWA-IV

Statický - automatizovaný analyzátor motorov a generátorov

  • Dostupné sú 2 kV, 4 kV, 6 kV a 12 kV verzie
  • Spôsoby testovania: test rázovaním, odpor vinutia, Megohmtest, PI, DA, testovanie stúpavým DC napätím, DC hipot test výdržným napätím
  • 12 kV HO (high output) verzia na vykonávanie testov rázovaním na veľkých motoroch a generátoroch
  • Kompatibilný so zdrojmi Baker PPX pre rozšírenie rozsahu testovacieho napätia (len pre 6 kV, 12 kV a 12 kV HO verzie)
  • Test rázovaním vyhovuje normám IEEE a IEC
  • Porovnanie tvaru vĺn vďaka patentovanej metóde Pulse to Pulse Error Area Ratio (PP-EAR)
  • Obsahuje pokročilé diagnostické metódy pre točivé elektrické zariadenia v prenosnom prístroji
  • Funguje na systéme Microsoft Windows 10
  • USB port pre prenos dát a možnosť rýchlo tlačiť výsledy na Windows 10 kompatibilných tlačiarňach

Analyzátor Baker AWA-IV je nastaviteľný pre opakované, užívateľom preddefinované testy pre dôkladné posúdenie stavu izolácie vinutí a obvodu motora. V skutočnosti je to jediný vysokonapäťový testovací prístroj, ktorý môže užívateľ naprogramovať na vykonanie špecifickej sady testov pred tým, ako ich aplikuje v teréne. AWA-IV je ideálny na kontrolu stavu nových, alebo renovovaných motorov pred ich uvedením do prevádzky.

Baker AWA-IV je vďaka intuitívnemu ovládaniu a dotykovému displeju veľmi ľahko ovládateľný. Poskytuje presné, opakovateľné výsledky bez ohľadu na úroveň zručnosti daného operátora. Vďaka sade testov s vysokým a nízkym napätím ľahko zistí aj problémy, ktoré testery s nízkym napätím nájsť nedokážu. Výsledky interpretuje v jednoduchých, zrozumiteľných grafoch a protokoloch, ktoré poskytujú odborníkom v oblasti údržby motorov prehľadné informácie potrebné na minimalizáciu nákladov a neplánovaných odstávok. Schopnosť opakovane aplikovať identické testy na daný motor umožňujú analyzovať kondíciu izolácie počas celej životnosti motora. To umožňuje predpovedať zlyhanie motora a podľa toho naplánovať jeho výmenu, alebo renováciu.

V porovnaní s manuálne ovládanými prístrojmi, AWA-IV ponúka výhody najmä vďaka počítačovému rozhraniu a sledovaniu tvaru vlny. Zabudovaný počítač vykonáva testy, ukladá výsledky a priebežne monitoruje úrovne napätia počas testovania. Ak analyzátor zistí slabosť izolácie počas danej skúšky, skúšku preruší a operátora upozorní na všetky parametre testu a čas prerušenia.

Použitím príslušenstva Baker ZTX môže byť AWA-IV rozšírený o meranie na nízkoimpedančných cievkách, ako sú napr. medzilamelové testy na armatúrach. ZTX obsahuje sondu Baker ZTX low impedance coil accessory. pre meranie na komutátoroch a umožňuje tak analyzátoru AWA-IV aplikovať rázové testy na cievky vyžadujúce vyššie prúdy.

Produktová dokumentácia
Quick start
Quick reference guide - Baker AWA-IV
Baker AWA-IV

All Baker AWA-IV units run with complete analysis software to provide reliable, repeatable and trended results from a wide range of testing capabilities. This software features full database functionality for predictive maintenance programme performance.