Menu

MAGNUS

Step-up transformátor

  • Rýchla a jednoduchá príprava magnetizačných charakteristík pre meracie transformátory
  • Demagnetizácia jadra prúdových transformátorov
  • Meranie prevodu napäťových transformátorov
  • Ovládanie dvomi rukami zvyšuje bezpečnosť obsluhy.

Pri uvádzaní elektrických sietí do prevádzky alebo pri poruchách je potrebné skontrolovať, či meracie transformátory poskytujú testovacím prístrojom a ochranám správne hodnoty.

Pomocou transformátora MAGNUS™ môžete rýchlo a jednoducho pripraviť magnetizačné charakteristiky pre meracie transformátory.

MAGNUS môžete použiť aj na odmagnetizovanie jadra prúdových transformátorov a na meranie prevodu napäťových transformátorov. Hoci váži len 16 kg, dokáže dodať 1 A pri napätí 2,2 kV. Ovládanie dvomi rukami zvyšuje bezpečnosť obsluhy.

Transformátor MAGNUS sa štandardne dodáva so špeciálnym vysokonapäťovým káblom a robustným prepravným kufríkom.