Menu
Podpora
Literatúra a softvér
Ktalóg meracích prístrojov pre NN inštalácie

Ktalóg meracích prístrojov pre NN inštalácie

Na zvýšenie ochrany pred úrazom elektrickým prúdom IEC stanovuje systém bezpečnostných kategórií (CAT) testerov a ich umiestnení/vzdialeností, v ktorých je bezpečné pracovať.

Prostredníctvom našich meracích prístrojov vám vieme byť nápomocní pri diagnostike, skúšaní, prediktívnej údržbe alebo rutinných každodenných meraniach a následnom vydávaní protokolov, osvedčení alebo atestov z týchto skúšok.

Stiahnuť PDF