Menu
Podpora
Literatúra a softvér
PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA: Zavádzajúce výsledky diagnostiky izolácie kontaminovaného transformátora pri meran

PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA: Zavádzajúce výsledky diagnostiky izolácie kontaminovaného transformátora pri meraní na sieťovej frekvencii

Starý transformátor z roku 1978 v zapojení Dyn1, 20 MVA, 69/13,09 kV, prevádzkovaný významnou severoamerickou energetickou distribučnou spoločnosťou, bol vyradený z prevádzky kvôli oprave čerpadla v chladiacom systéme. Tím technickej údržby dokončil požadovanú opravu a vykonal kompletnú sériu testov pre uvedenie do prevádzky, vrátane merania účinníka (PF) napätím 10 kV pri sieťovej frekvencii.

Stiahnuť PDF