Menu

KC series test leads

Súpravy meracích vodičov na testovanie ochrany veterných turbín pred bleskom

Produktová dokumentácia
  • Vyvinuté v spolupráci s popredným výrobcom veterných turbín
  • Umožňuje jednoduché a spoľahlivé meranie odporu bleskozvodov na veterných turbínach.
  • K dispozícii v troch dĺžkach: 30 m, 60 m a 100 m, ktoré uspokoja potreby pri údržbe aj vo výrobe.
  • Dlhý vodič navinutý na pevnom káblovom bubne s kovovou konštrukciou
  • Káblový bubon s trecou brzdou, brániacou zamotávaniu pri odvíjaní vodiča

KC séria meracích vodičov predstavuje kompletné a praktické riešenie problému s hľadaním spoľahlivých meracích vodičov, ktoré by boli dostatočne dlhé na testovanie kontinuity bleskozvodov na veterných turbínach.

KC séria meracích vodičov pre veterné turbíny ponúka rôzne verzie s dĺžkou 100 m, 60 m a 30 m, ktoré sú rovnako vhodné na použitie v teréne či vo výrobnej hale. Všetky súpravy vodičov majú menovitú zaťažiteľnosť 10 A.