Menu

SWG 500

Prenosný rázový generátor 16kV, 500J

  • Rázové napätie prepínateľnév rozsahoch 4 kV, 8 kV a 16 kV s rázovou energiou 500 J
  • Dobrý pomer výkon/ rozmery (hmotnosť)

SWG500 je prenosný rázový generátor na bodovú lokalizáciu káblových porúch na NN- a VN-kábloch rázovou metódou (v kombinácii s prijímačom rázových vĺn Digiphone+). Maximálne výstupné napätie je 16kV, pričom k dispozícii je rázová energia 500J na 3 napäťových rozsahoch 4 / 8 / 16kV. SWG500 je idealnou voľbou pre užívateľov, ktorí hľadajú prenosnú zostavu na lokalizáciu porúch, bez pevného zabudovania do meracieho vozidla.

Technical Documents
Technický návod
Power Cable Fault Locating Safety Notice