Menu

MRCT

Systém Megger na testovanie ochrán a�prúdových transformátorov

  • Najkratšie meranie medzi konkurentmi vďaka patentovanej metóde súčasného merania na viacerých odbočkách, ktorá skracuje čas potrebný na meranie viacvýstupových prúdových transformátorov o 20 %
  • Vyššia presnosť merania, umožňujúca testovať meracie transformátory prúdu
  • Najmenší a najľahší zdroj sekundárneho napätia do 2 kV na trhu
  • Integrovaný systém na testovanie jednofázových ochrán
  • Všeobecné funkcie na sekundárne skúšky rozvodní pomocou zdrojov napätia 300 V a prúdu 60 A
  • Komplexné merania: demagnetizácia, bod nasýtenia, prevod, magnetizačná charakteristika atď.
  • Určenie všetkých prevodov a magnetizačných charakteristík viacvýstupového prúdového transformátora bez prepájania meracích vodičov
  • Meranie izolačného odporu

Megger MRCT je ľahký, robustný, prenosný prístroj s funkciami na demagnetizáciu jadra a meranie prevodu, saturácie, odporu vinutí, polarity, fázovej odchýlky a stavu izolácie prúdových transformátorov. Prístroj MRCT automaticky počíta chybu prevodu, magnetizačnú charakteristiku a bod nasýtenia. Prístroj MRCT má mikroprocesorom riadený regulovateľný napäťový a prúdový výstup a presné meracie prístroje, pomocou ktorých dokáže automaticky testovať jednoduché aj viacvýstupové prúdové transformátory za kratší čas a s vyššou produktivitou. Prístroj MRCT možno priamo pripojiť k viacvýstupovému prúdovému transformátoru a jednoducho vykonať všetky merania - saturácie, prevodu a polarity, odporu vinutí a izolačného odporu - na všetkých odbočkách, bez prepájania meracích vodičov.

Prístroj MRCT možno obsluhovať pomocou ovládacej jednotky s inteligentným dotykovým zobrazovacím rozhraním (Megger STVI). Pomocou jej plnofarebnej dotykovej LCD obrazovky s vysokým rozlíšením môže používateľ rýchlo a ľahko vykonávať manuálne aj automatické testy s využitím možností manuálneho nastavenia parametrov alebo prednastavených testovacích postupov. Na veľkom displeji môže používateľ počas merania pohodlne odčítať všetky relevantné hodnoty a prezrieť si magnetizačnú charakteristiku meraného prúdového transformátora. Prístroj je možné objednať aj bez ovládacej jednotky Megger STVI a obsluhovať ho prostredníctvom prenosného počítača so softvérom Megger PowerDB.

Prúdové transformátory možno merať v takom stave, v akom sa používajú, teda napríklad namontované v transformátore, olejovom vypínači alebo rozvodni. Zariadenie však musí byť pred meraním úplne odpojené od elektrickej siete.

MRCT

To Install PowerDB Lite on your PC

1) Download the file “install_powerdb_XXX.zip” onto your PC
2) Navigate to where you saved this file on your PC and extract the .exe file
3) Double click on the file "install_powerdb_XXX.exe"
4) This will start the installation of PowerDB Lite on your PC
5) Follow instructions displayed on PC

To Install PowerDB 10.5.4 on an STVI

1) Download the file “Onboard_install_XXX.zip” onto your PC
2) Unzip the folder and it will contain 1 folder named “Megger Update ” and 3 files “smrtchain.bat” and 2 named firmwareupdate
3) Transfer the folder and all 3 files onto the root of a USB drive
4) Turn on the MRCT unit with the STVI connected
5) Insert the USB device into the STVI
6) Click the System button PowerDB system settings icon to go to System Configuration screen
7) Click Update Firmware button
8) On popup screen, click STVI Firmware
9) Click Yes to answer “Would you like to run the update now” to start the updating process
10) When the update is completed, the STVI will reboot

Note: If a white screen appears and stays after the STVI reboots, turn the STVI off and on again to let it reboot.

To Install PowerDB 10.5.4 on an MRCT with Integrated Display

1) Download the file “Onboard_install_XXX.zip” onto your PC
2) Unzip the folder and it will contain 1 folder named “Megger Update ” and 3 files “smrtchain.bat” and 2 named firmwareupdate
3) Transfer the folder and all 3 files onto the root of a USB drive
4) Turn on the MRCT
5) Insert the USB device into the MRCT
6) Select the System button PowerDB system settings icon to go to System Configuration screen

7) Select Update Firmware button
8) On popup screen, click STVI Firmware
9) Click Yes to answer “Would you like to run the update now” to start the updating process
10) When the update is completed, the STVI will reboot

Note: If a white screen appears and stays after the STVI reboots, turn the STVI off and on again to let it reboot.


FIRMWARE UPDATE

To Install MRCT FW 2.27 on an MRCT without Integrated Display

A) Using a PC

1. Extract the file "MRCT_Firmware_2_270" from the downloaded zip file to your PC
2. Turn on the MRCT
3. Start PowerDB and connect the PC to the MRCT
4. Select the System button PowerDB system settings icon to go to System Configuration screen

5. Select Update Firmware button
6. Browse to the location of the file MRCT_Firmware_2_270 on your PC
7. Select this file then select OPEN
8. The FW Update process will begin
9. When the update is complete, the MRCT will tell you to reboot when you hear clicking
10. After powering up, select the System button PowerDB system settings icon to go to System Configuration screen

11. Select View Versions button
12. Verify FW version is 2.27

B) Using an STVI

1. Unzip "MRCT_Firmware_2_270.zip” onto the root of a USB drive. The USB drive should now contain Megger/Updates/MRCT_Firmware_2_270
2. Connect the STVI to the MRCT and turn on the MRCT
3. Insert the USB device into the STVI
4. Select the System button PowerDB system settings icon to go to System Configuration screen

5. Select Update Firmware button
6. On popup screen, select MRCT Firmware
7. This will start the updating process
8. When the update is complete, the MRCT will tell you to reboot when you hear clicking
9. After powering up, select the System button PowerDB system settings icon to go to System Configuration screen

10. Select View Versions button
11. Verify FW version is 2.27

To Install MRCT FW 2.27 on MRCT with Integrated Display

1. Unzip "MRCT_Firmware_2_270.zip” onto the root of a USB drive. The USB drive should now contain Megger/Updates/MRCT_Firmware_2_270
2. Turn on the MRCT
3. Insert the USB drive into the MRCT
4. Select the System button PowerDB system settings icon to go to System Configuration screen

5. Select Update Firmware button
6. On popup screen, select MRCT Firmware
7. This will start the updating process
8. When the update is complete, the MRCT will tell you to reboot when you hear clicking
9. After powering up, select the System button PowerDB system settings icon to go to System Configuration screen

10. Select View Versions button
11. Verify FW version is 2.27

install_powerdb_11.2_28MAY19
install_powerdb_11-2_DRIVER_UPDATE_28MAY19.zip
670,3 MB | 05.11.19
MRCT Firmware 2.279
MRCT_Firmware_2_279.zip
432,0 KB | 04.11.19