Menu

TM1800

Systém na diagnostiku vypínačov metódou DualGround

  • Vďaka modulárnej konštrukcii si môže používateľ systém TM1800 nakonfigurovať z deviatich rôznych modulov
  • Integrovaný počítač so softvérom CABA Local - pokročilé testovanie s preddefinovanými testovacími plánmi (šablónami) a možnosťou prezerania a analyzovania nameraných výsledkov priamo na mieste
  • Testovanie metódou Dual Ground pomocou modulu DCM - vyššia bezpečnosť vďaka obojstrannému uzemneniu testovaného vypínača
  • Rýchle a jednoduché testovanie - pracovný postup „zvoľ - zapoj - skontroluj“ a používateľské rozhranie vyššej úrovne
  • Grafické zobrazenie výsledkov, umožňujúce ich rýchlu interpretáciu - meranie času odozvy, pohybu kontaktov a prúdu v ovládacej cievke
  • Komunikačné rozhranie USB a Ethernet - rýchle zálohovanie, pripojenie k sieti LAN alebo tlačiarni
  • CABA Win - pokročilá analýza údajov, databázové rozhranie a archív údajov o testoch

TM1800 je prístroj na diagnostiku vypínačov, pri návrhu ktorého sme aplikovali naše vyše 20-ročné skúsenosti, po vyrobení vyše 4 000 prístrojov na tento účel. Vďaka modulárnej konštrukcii je možné systém TM1800 nakonfigurovať

na meranie na všetkých typoch vypínačov, aké sa dnes používajú v energetike.