Menu

KF875 and KF-LAB MkII

Systémy na meranie obsahu vody voleji Karl Fischerovou metódou

Produktová dokumentácia
  • Coulometrická titrácia Karl Fischerovou metódou
  • Plne prenosný prístroj KF875 optimalizovaný na testovanie izolačných olejov s mernou hmotnosťou 0,875
  • Prístroj KF-LAB MkII ponúka väčšiu flexibilitu, všestrannosť a väčší rozsah objemu vzoriek než KF875; takisto je plne prenosný.
  • Prístroj KF-LAB MkII dokáže analyzovať materiály s mernou hmotnosťou od 0,6 do 1,4 s predvolenými nastaveniami na testovanie izolačného oleja s mernou hmotnosťou 0,875.

Naše vyše 20-ročné skúsenosti sme aplikovali pri vývoji systémov Megger KF875 a KF-LAB MkII na meranie obsahu vody v oleji coulometrickou Karl Fischerovou metódou, pomocou ktorej možno priamo v teréne získať vysoko presné výsledky. KF875 a KF-LAB MkII sú vysoko presné prenosné prístroje so zabudovanou tlačiarňou a prepravným kufríkom, ktoré sa jednoducho používajú a poskytujú vysoko presné výsledky.

Pri meraní pomocou prístroja Megger KF875, optimalizovaného na testovanie izolačných olejov s mernou hmotnosťou 0,875, stačí používateľovi iba stlačiť jedno tlačidlo a vstreknúť 1 ml vzorky do meracej komôrky. Vďaka tejto obsluhe jedným tlačidlom je používanie prístroja KF875 také jednoduché, že s ním možno efektívne merať bez akýchkoľvek odborných znalostí či školenia. Výsledky sa zobrazujú na displeji prístroja a tlačia na zabudovanej tlačiarni, a to v mikrogramoch vody a v miligramoch na kilogram (ppm).

Prístroj KF-LAB MkII umožňuje vykonávať titráciu vzoriek s mernou hmotnosťou od 0,60 do 1,40 a taktiež umožňuje pracovať s rôznymi objemami vzoriek. Prístroj KF-LAB MkII má navyše predvolené nastavenia optimalizované na analyzovanie izolačných olejov s mernou hmotnosťou 0,875. To znamená, že ho možno používať na meranie obsahu vody v širokom spektre materiálov, avšak možno ho jednoducho nastaviť na meranie transformátorových izolačných olejov.