Menu

Tan Delta-Messzusatz

Sada na meranie Tan Delta

Produktová dokumentácia
  • Veľmi presné meranie
  • Voliteľná korekcia únikahúcich prúdov
  • Vysoký bezdrôtový dosah
  • Meranie vysokým napätím

SebaKMT-sortiment špecializovanej diagnostickej techniky na integrálnu a lokálnu diagnostiku VN-káblov sa rozšíril o zariadenie na integrálne posúdenie stavu VN-káblov na báze merania stratového činiteľa tan delta.
Táto osvedčená a etablovaná metóda bola v zariadení Seba Tan Delta optimalizovaná na účely diagnostiky káblov pri súčasnom použití najnovších hardvérových a softvérových technológií. Zariadenie pozostáva z meracej hlavice umiestnenej na statíve, z vyhodnocovacej časti v podobe notebooku a zo zdroja 0,1 Hz s priebehom napätia sinus so špičkovým napätím 34 alebo 54 kV (VLF Sinus 34kV alebo VLF Sinus 54kV). Prenos dát medzi meracou hlavicou a notebookom sa realizuje bezdrôtovým rádiovým spojením s dosahom až 75 metrov.
Vysokú presnosť výsledkov dosahuje systém vďaka meraniu priamo na vysokonapäťovom potenciále, ako aj vďaka možnosti kompenzácie zvodového prúdu, čo je významná vlastnosť najmä pri meraní stratového činiteľa v sťažených podmienkach, napr. pri znečistených koncovkách. Merací a vyhodnocovací softvér je z hľadiska užívateľského rozhrania podobný ovládaniu meracieho vozidla Centrix (dialógový režim s nápovedou), a teda mimoriadne prehľadný a jednoducho ovládateľný (slovenská verzia).
Počas merania sa na notebooku v reálnom čase zobrazujú priebehy napätia, prúdu a stratového činiteľa tan delta, takže je možné kritický stav kábla včasne rozpoznať bez jeho nadmerného napäťového zaťaženia. Dôležitá z hľadiska metodiky merania je aj skutočnosť, že systém ako kritérium pre posúdenie stavu kábla berie tzv. „delta tan delta“ (alebo „tip up“), teda zmenu stratového činiteľa v závislosti od napätia.