Menu

TDS NT

Testovací a diagnostický systém káblov

Produktová dokumentácia
 • Napäťové skúšky 0,1 Hz a DC
 • Meranie čiastkových výbojov pre lokálnu diagnostiku izolačného stavu a kontrolu kvality montáže
 • Integrálna diagnostika zostarnutia izolácie meraním stratového činiteľa tan delta

Systém TDS NT zlučuje v sebe všetky funkcie potrebné na skúšanie a diagnostiku VN-káblov. 
Na čo ste doposiaľ potrebovali 3 zariadenia, teraz Vám stačí 1 systém: 

 • Napäťové skúšky 0,1 Hz a DC
 • Meranie čiastkových výbojov pre lokálnu diagnostiku izolačného stavu a kontrolu kvality montáže
 • Integrálna diagnostika zostarnutia izolácie meraním stratového činiteľa tan delta

Pri vývoji systému TDS NT boli zúročené dlhoročné skúsenosti spoločnosti SebaKMT v oblasti skúšania a diagnostiky káblov, vďaka čomu sa systém TDS NT vyznačuje viacerými jedinečnými vlastnosťami a funkciami, ktoré v súčasnosti nemajú na trhu obdobu:

Skúšanie káblov: 

 • Výkonné zdroje 0,1 Hz s napäťovým priebehom cosinus pravouhlý vo verziách do 40kV a 60 kV
 • Vysoká skúšateľná kapacita pri 0,1 Hz až do 5μF umožňuje skúšať všetky 3 fázy súčasne, aj na dlhých kábloch
 • Meranie zvodového prúdu pri skúške 0,1 Hz
 • DC výstup do 40/60kV (podľa verzie)
 • Plášťové skúšky a lokalizácia plášťových porúch v kombinácii s prístrojom ESG NT

 Meranie čiastkových výbojov (ČV): 

 • ČV je možné prvý krát merať voliteľne pri tlmenom oscilujúcom napätí (DAC) alebo pri napätí 0,1Hz s priebehom cosinus pravouhlý
 • Jedinečná možnosť merania a lokalizácie ČV počas napäťovej skúšky 0,1 Hz => tzv. monitorovaná napäťová skúška
 • Nový merací a vyhodnocovací softvér prináša revolučnú inováciu v oblasti merania ČV: automatické reflektometrické vyhodnotenie prináša užívateľovi v reálnom čase už počas merania lokalizáciu miesta s výskytom ČV
 • Výrazná úspora času, vzhľadom na elimináciu potreby pracného a časovo náročného manuálneho vyhodnocovania merania ČV

Integrálna diagnostika zostarnutia izolácie meraním stratového činiteľá tan delta: 

 • Stanovenie miery navlhnutia papierovej izolácie, resp. hustoty vodných stromčekov v XPE izolácii
 • Štandardizované meranie pri napätí 0,1 Hz sinus, definované v medzinárodných normách
 • Meranie napäťovej závislosti tan delta (tzv. tip-up) pri napäťových úrovniach 0,5U0 a 1,5 U0
 • Krátke časy merania, automatické vyhodnotenie a protokolovanie
PD_Software
PD Detector Software for MV DAC30, TDS NT, TDM 45, PDS 62
setup-3-5-9.exe
112,1 MB | 28.06.22