Menu

Teleflex VX

Reflektometer pre energetické káble najvyššej kategórie

  • 3-kanálový výstup pre možnosť porovnania 3 žíl  
  • Veľký kontrastný displej
  • Jednoduché ovládanie vďaka automatizácii a nápovedám
  • ARM Slide - nová, vylepšená verzia metódy na predmeranie vysokoohmových porúch
  • Automatické ukladanie výsledkov
  • Podporuje všetky existujúce technológie určené na predmeranie vysokoohmových porúch
  • Automatická detekcia konca kábla a miesta poruchy

Teleflex VX je najaktuálnejším vývojovým stupňom prístrojovej rady reflektometrov Teleflex a predstavuje v súčasnosti absolútnu špičku v oblasti reflektometrov určených na lokalizáciu porúch na energetických kábloch.

Potreba zásahov obsluhy je zredukovaná na minimum-  väčšina procesov je automatizovaná. Kompletne inovovaný hardvér v Teleflex VX posúva ďalej viaceré technické parametre, ako je vzorkovacia frekvencia, šírky a amplitúdy impulzov a z toho vyplývajúcu schopnosť merania na krátke vzdialenosti, ako aj maximálny merací rozsah až 1000 km.

Merací hardvér a displej sú 2 samostatné jednotky prepojené Ethernetovým prepojením, čo umožňuje jednoduchú integráciu reflektometra Teleflex VX do systémov káblových meracích vozidiel.