Menu

10 A DLRO test leads

Voliteľné príslušenstvo pre mikroohmmetre

Produktová dokumentácia
  • Jedna sada káblov s vymenitešnými koncovkami
  • Jednoduchá manipulácia pre možnosť rýchlej zmeny
  • Uzamykateľný konektor
  • 4-pólový 10A systém pripojovacích vedení
  • Voliteľne verzia s výstražný / kontrolným LED indikátorom pre sériu DLRO10
  • K dispozícii sú aj predlžovacie káble

Sada duplex pripojovacích káblov pre použitie s akýmikoľvek mikroohmetrami Megger 10 A DLRO a BT51.

Duplexný spôsob 4- pólového pripojenia Megger DLRO je navrhnutý tak, aby poskytoval užívateľovi čo najvyššiu flexibilitu z hľadiska dĺžky pripojovacích vedení a z hľadiska výmenných koncoviek (pripojovacích svoriek).

Vďaka unikátnemu konektorovému systému umožňuje táto voliteľná sada meniť koncovky, ako sú kelvinové kliešte alebo duplexné skúšobné sondy podľa potreby. Existujú dve verzie konektorov, z ktorých jedna je vybavená indikátormi LED, ktoré pracujú s radou mikroohmmetrov DLRO10. Indikátory LED poskytujú zvýšenú bezpečnosť a pohodlie s nasledujúcimi údajmi:

DLRO10 a DLRO10HD

Upozornenie na pripojenie nebezpečného napätia

Indikácia prebiehajúceho testu kontinuity

Po skončení testu, pri zobrazení výsledkov na displeji prístroja

DLRO10X pridáva

Indikácia o splnení / nesplnení stanovených používateľských limitov

Všetky tieto dôležité pokyny sú vďaka LED indikácii viditeľné v blízkosti miesta pripojenia bez toho, aby ste museli vidieť na displej prístroja. Existuje dokonca aj predlžovací kábel o dĺžke 6 m, ktorý poskytuje maximálnu flexibilitu.