Menu

DETEX

Tester fáz/piezoelektrický overovací modul/detektor napätia

  • Detektory napätia
  • Sedem modelov
  • Nepretržité monitorovanie
  • Zhoda s IEC
  • Testery fáz
  • Skúšanie v uzemnených aj neuzemnených striedavých sústavách
  • Päť modelov

Detektory napätia DETEX, určené na použitie v akejkoľvek elektrickej sústave s uzemneným uzlom, sú k dispozícii v siedmich modeloch, pokrývajúcich úrovne napätia od distribučných sietí až po prenosové vedenia až do 550 kV. Spoločnosť Megger ponúka šesť elektronických modelov s akustickou signalizáciou a jeden model so signalizáciou pomocou LED, zaručujúcou lepšiu viditeľnosť pri testovaní v interiéri.

Elektronické detektory signalizujú prítomnosť striedavého fázového napätia voči zemi pomocou zvykových a vizuálnych signálov v súlade s normou ANSI C84.1-1982.

Model do 6,9 kV je vybavený teleskopickou žrďou. Všetky ostatné modely majú univerzálny montážny systém, pomocou ktorého sa pripevňujú na izolačnú tyč vyhovujúcu menovitému napätiu v testovanej sústave.

Elektronické detektory napätia určené na testovanie v distribučných sieťach (séria kat. č. 514360) majú jednu červenú LED.

Detektory určené na testovanie na prenosových vedeniach (séria kat. č. 514242) majú štyri LED, zaručujúce lepšiu viditeľnosť na väčšiu vzdialenosť.

Detektor napätia so signalizáciou pomocou LED je určený na testovanie v interiéri na striedavých sústavách s uzemneným uzlom. Vysokosvietivá LED je dobre viditeľná aj za zlých svetelných podmienok. Ak sa počas testovania v dosahu detektora objaví napätie, rozsvieti sa jasná LED kontrolka.

Pred použitím je možné funkčnosť detektora overiť pomocou zabudovaného piezoelektrického generátora napätia. Autotest sa aktivuje pomocou príslušného tlačidla.

LED detektor je vybavený teleskopickou tyčou dlhou 1219-milimetrov s vyznačenými dĺžkami zodpovedajúcimi rôznym menovitým napätiam detektora. Tieto značky používateľovi pomáhajú pri nastavovaní tyče na bezpečnú dĺžku. Po použití možno tyč zasunutím skrátiť na 864 mm a uložiť do praktického vinylového prepravného puzdra.