Menu

B10E

Tester ovládacieho napätia cievok VN a VVN vypínačov

  • Spoľahlivý a stabilný zdroj AC a DC napätia pre testovanie vypínačo
  • Plynule regulovateľný 24-250 V AC alebo DC výstup
  • Samostatné výstupy pre napätie close cievky, trip cievky a napätie pohonu vypínačov
  • Priame trigovanie pre test vypínača so zníženým ovládacím napätím

Tester poskytuje variabilné AC a DC napätie pre testovanie vypínačov so zníženým ovládacím napätím, v rozsahu 24 -250 V. Staničné batérie by nemali byť na tieto účely používané, keďže to predstavuje značné bezpečnostné riziko pre personál, ako aj pre testované zariadenie. Pre otestovanie, či solenoidy a ochranné mechanizmy sú nastavené správne a fungujú korektne, je možné vykonať test so zníženým ovládacím napätím vypínača. Test minimálneho tripovacieho napätia je popísaný v rade národných a medzinárodných noriem, ako IEC 62271-100, ANSI C37.09 atď.

Zdroj B10e poskytuje pre tieto účely variabilný DC zdroj bez zvlnenia, ktorý bez problémov zvláda vysokú variabilnú záťaž