Menu

MTB7671/2

Tester prístrojov

  • Jediný tester, ktorý dokáže kompletne otestovať meracie prístroje v súlade s predpismi.
  • Otestuje všetky funkcie prístrojov, nielen tie, ktoré sa kontrolujú ľahko.
  • Nespôsobuje vybavenie prúdového chrániča v inštalácii
  • Na testeroch dokáže preveriť funkcie na meranie izolácie, kontinuity, impedancie vypínacej slučky a predpokladaného poruchového prúdu.
  • Je kompatibilný so všetkými testermi na certifikáciu podľa britskej normy „časť P“.

Tester prístrojov Megger MTB7671 vyrába popredný britský výrobca meracích prístrojov. Preto umožňuje overovať funkčnosť testerov v súlade s britskými normami.

Nikto nepozná požiadavky a ciele týchto noriem lepšie než odborníci zo spoločnosti Megger, tak prečo zbytočne utrácať peniaze za menej kvalitné produkty?

Certifikačné organizácie ako NICEIC, ELECSA a iné v súčasnosti vyžadujú dokladovanie presnosti a funkčnosti testovacích prístrojov.

Tester MTB7671 vám plnenie tejto povinnosti výrazne uľahčí.

Na svojich testovacích prístrojoch môžete rýchlo a jednoducho otestovať funkcie na meranie izolačného odporu, kontinuity, napätia, impedancie vypínacej slučky, predpokladaného poruchového prúdu a na testovanie prúdových chráničov, pričom výsledky testov môžete zaznamenať do pribalených formulárov. Pribalené sú tiež samolepiace kontrolné štítky.