Menu

VIDAR

Tester vákuových vypínačov

  • Rýchle, bezpečné a jednoduché testovanie vákuových komôr
  • Užívateľsky voliteľné napätie
  • Veľký napäťový rozsah
  • Jednoduché ovládanie s maximálnym dôrazom na bezpečnosť. Skúšky DC napätím podľa štandardov ANSI/IEEE.
  • Ľahký a prenosný

Keď sa vákuové vypínače uvádzajú do prevádzky alebo sa podrobujú pravidelnej kontrole, pred finálnym uvedením do prevádzky je veľmi dôležité zistiť integritu ich vákuových komôr.

Tester VIDAR umožňuje rýchlo a pohodlne overiť túto integritu na základe známeho vzťahu medzi preskokovým napätím a stavom vákuovej komory. Po privedení vhodného DC skúšobného napätia na vypínač je možné okamžite zistiť výsledok.

Technical Documents
Technický návod
DC test of vacuum integrity in MV switchgear