Menu

VIDAR

Tester vákuových vypínačov

  • Rýchle, bezpečné a jednoduché testovanie neporušenosti vákuových prerušovačov
  • Používateľom voliteľné napätie
  • Veľký napäťový rozsah
  • Jednoduchá obsluha. Testovanie v súlade so štandardizovanými jednosmernými testovacími metódami ANSI/IEEE.
  • Ľahký a prenosný prístroj

Keď sa vákuový vypínač uvádza do prevádzky alebo sa podrobuje pravidelnej kontrole, pred finálnym uvedením do prevádzky je veľmi dôležité vedieť zistiť, či je vákuový prerušovač (VI) neporušený.

Tester VIDAR umožňuje rýchlo a pohodlne overiť neporušenosť vákuového prerušovača na základe známeho vzťahu medzi preskokovým napätím a stavom vákuového prerušovača. Po privedení vhodného (jednosmerného ) skúšobného napätia na vypínač je možné okamžite zistiť výsledok.