Menu

LT300

Tester impedancie vypínacej slučky

  • Pre aplikácie CAT IV 300 V
  • Testovanie vypínacích slučiek veľkým prúdom
  • Jedno- a trojfázové testovanie
  • Meranie pri frekvencii 16 Hz až 400 Hz
  • Dva samostatné meracie vodiče alebo merací kábel so sieťovou vidlicou

Nový tester vypínacích slučiek LT300 pre merania kategórie CAT IV umožňuje testovať vypínacie slučky veľkým prúdom v širokom rozsahu

frekvencií a sieťových napätí pomocou jednoduchej a rýchlej dvojvodičovej meracej metódy.

Má veľký displej, ktorý je dobre čitateľný aj za nepriaznivých

podmienok.

K dispozícii

sú tri modely:

LT300-EN-00 - s červeným a zeleným vodičom

LT300-EN-BS - s meracím káblom so sieťovou vidlicou BS1363

LT300-EN-FS - s istenými vodičmi (červeným a zeleným)

Testovanie vypínacích slučiek veľkým prúdom poskytuje rýchle a stabilné

výsledky pri rozlíšení 0,01Ω na rozsahu 20Ω.