Menu

MST210

Tester zásuviek

  • Jednoduchá a efektívna identifikácia nesprávneho zapojenia zásuviek
  • Jednoduché používanie
  • 2 zelené a 1 červená LED na okamžitú signalizáciu a diagnostiku porúch
  • Identifikácia až 17 kombinácií chýb (nezapojené vodiče, nesprávne zapojené vodiče)
  • Odolnosť a spoľahlivosť

Tester zásuviek Megger MST210 je praktický, kompaktný tester so sieťovou vidlicou, určený na zisťovanie porúch v zapojení britských 3-pólových 13 A elektrických zásuviek.

Možno pomocou neho identifikovať vyše 17 kombinácií porúch v zapojení, ako napríklad nezapojené vodiče alebo nesprávne alebo opačne zapojené vodiče.

Poruchy signalizujú 3 intenzívne svietiace LED na prednom paneli testera, pričom niekoľko bežných chýb možno identifikovať pomocou jednoduchej tabuľky pri LED diódach. 2 zelené LED signalizujú správne zapojenie zásuvky a tretia, červená LED signalizuje chybu.

Ak ktorákoľvek zo zelených LED nesvieti, alebo ak svieti červená LED, značí to chybu, ktorú treba podrobnejšie preskúmať.