Menu

Easyloc RxTx

Lokátor podzemných vedení

Produktová dokumentácia
  • Cenovo dostupný, robustný a jednoducho ovládateľný lokátor pre prieskum terénu a lokalizáciu trasy káblov a potrubí
  • Ideálny nástroj pre zamedzenie poškodenia inžinierskych sietí pri výkopových prácach
  • Veľký displej s prehľadným ovládaním
  • Meranie hĺbky uloženia vedení
  • Aktívna trasovacia frekvencia 33 kHz + pasívne vyhľadávacie frekvencie 50 Hz a rádiofrekvencia
  • Vhodný aj na lokalizáciu tzv. lokalizačných sond, resp. kanalizačných kamier
  • Vysoká citlivosť pre pasívny prieskum terénu

KOMPLETNÚ PONUKU LOKÁTOROV PODZEMNÝCH VEDENÍ a LOKÁTOROV ÚNIKOV VODY NÁJDETE NA NAŠEJ STRÁNKE www.sebakmt.com/sk

KOMPLETNÚ PONUKU LOKÁTOROV PODZEMNÝCH VEDENÍ a LOKÁTOROV ÚNIKOV VODY NÁJDETE NA NAŠEJ STRÁNKE www.sebakmt.com/sk