Menu

VLF CR-60HP and VLF CR-80

Skúšobné zdroje 0,1Hz do 60/ 80kVef

Produktová dokumentácia
  • Vysoká skúšateľná kapacita bez potreby znižovania frekvencie
  • Skúšateľné káble s dĺžkou až 8 km
  • Elektronické protokolovanie skúšky
  • Meranie zvodového prúdu
  • Automatické rozpoznanie prierazu

Zdroj VLF CR-60-HP je vysokovýkonný skúšobný zdroj do 60kV 0,1 Hz a DC, ktorý bol vyvinutý pre špciálne aplikácie, vyžadujúce mimoriadne vysoké skúšteľné kapacity.


V zdroji je integrovaná patentovaná technológia generovania skúšobného napätia 0,1 Hz s priebehom cosinus pravouhlý. Z hľadiska napäťovej úrovne vyhovuje VLF CR-60-HP podľa platných noriem pre prevádzkové skúšky káblov do prevádzkového napätia 36 kV. Maximálne skúšateľná kapacita tohto zdroja je až 6.5 ?F, vďaka čomu je ním možné skúšať aj VN-káble veľkých dĺžok (až 20 km jednofázovo), ako sú napr. podmorské káble pre off-shore veterné elektrárne, prípadne vrtné veže, ako aj pre podzemne uložené káble napr. pre on-shore veterné elektrárne a pod.


Vlastnosti a výhody:

  • Vysoká skúšateľná kapacita bez potreby znižovania frekvencie
  • Skúšateľné káble s dĺžkou až 20 km
  • Elektronické protokolovanie skúšky
  • Meranie zvodového prúdu
  • Automatické rozpoznanie prierazu

"Zdroj VLF CR-80-HP je vysokovýkonný skúšobný zdroj do 80kV 0,1 Hz a DC, ktorý bol vyvinutý pre špciálne aplikácie, vyžadujúce mimoriadne vysoké skúšteľné kapacity.
V zdroji je integrovaná patentovaná technológia generovania skúšobného napätia 0,1 Hz s priebehom cosinus pravouhlý. Z hľadiska napäťovej úrovne vyhovuje VLF CR-60-HP podľa platných noriem pre prevádzkové skúšky káblov do prevádzkového napätia 46 kV. Maximálne skúšateľná kapacita tohto zdroja je až 2.5 ?F, vďaka čomu je ním možné skúšať aj VN-káble veľkých dĺžok (až 8 km jednofázovo), ako sú napr. podmorské káble pre off-shore veterné elektrárne, prípadne vrtné veže, ako aj pre podzemne uložené káble napr. pre on-shore veterné elektrárne a pod.