Menu

VLF Sine Wave 34 kV

Skúšobný zdroj 0,1Hz sinus do 34kV

  • Vysoká skúšateľná kapacita 5 µF
  • Jednoduché ovládanie
  • Rozšíriteľné o externé meranie tan delta

VLF sinus 34 kV je novým prírastkom v rodine VN-skúšobných zdrojov SebaKMT. Poskytuje skúšobné napätie 0,1 Hz s napäťovým priebehom sinus, ako aj jednosmerné a pravouhlé výstupné napätie do 34kV. Pri napäťovej skúške 0,1 Hz dosahuje zdroj vysokú skúšateľnú kapacitu až 5uF, pričom z hľadiska napäťovej úrovne vyhovuje podľa platných noriem pre prevádzkové skúšky na kábloch do prevádzkového napätia do 13 kV. Hlavným dôvodom vývoja tohto kombinovaného zdroja s napäťovým priebehom sinus bola možnosť rozšírenia takéhoto zdroja o dodatok na meranie stratového činiteľa tan delta. Spolu s dodatkom

Seba tan delta tak tvorí zdroj VLF sinus 34kV univerzálne zariadenie na napäťové skúšky a integrálnu diagnostiku VN-káblov.