Menu

5/15 kV DC

VN-testery dielektrickej pevnosti

  • Kontinuálne nastaviteľné meracie napätia
  • Robustná konštrukcia pre prácu v teréne
  • Kompaktný a prenosný dizajn

DC testery dielektrickej pevnosti merajú zvodový prúd pri alebo nad prevádzkovým DC napätím testovaného izolačného systému. Takéto testy slúžia na posúdenie schopnosti izolačného systému zvládnuť prepätia (napr. zásahom blesku) alebo rázy spôsobené spínacími procesmi.