Menu

AVTS

Vyspelý vizuálny testovací softvér

 • Zmeny týkajúce sa funkcie Export to Word (funkcia exportovania do formátu Word sa teraz nachádza v menu Tools, Export to Word)
 • Vylepšenia zamerané na odstránenie problému pomalej detekcie USB kľúča
 • Vylepšená konverzia veľmi veľkých súborov s digitálnymi záznamami (DFR)
 • Oprava odstránenia funkcie DFR „wait any“ na spúšťanie prehrávania (pri výskyte napätia alebo zopnutí kontaktu)
 • Vylepšenie funkcie Dynamic Control pri používaní v slučke, zamerané na problémy s časovaním
 • Problém Tc50/60 so systémom SMRT. Časy vybavenia zo systémov Pulsar a MPRT sa posielajú späť v sekundách a softvér AVTS ich konvertuje na periódy - systém SMRT posiela čas späť v periódach, keď je časovanie nastavené na Cycles (periódy)
 • Hodnota „Bat Sim VDC“ sa teraz ukladá ako premenná (označenie premennej „AVTSVDC“)
 • Pomocník softvéru AVTS sa teraz otvára na karte „Contents“ (obsah)
 • Doplnená možnosť zmeniť veľkosť panela riadenia výpočtov
 • Oprava „vkladania“ údajov z programu Notepad do riadenia výpočtov
 • Doplnené tlačidlo Triggered Playback (spúšťanie prehrávania), umožňujúce spúšťať testovanie na oboch koncoch vedenia priamo z obrazovky DFR testovania

AVTS je softvér pre operačný systém Microsoft® Windows® 2000/XP®/Vista™/7/8 určený na ovládanie všetkých aspektov testovania ochrán pomocou nového systému Megger MPRT alebo staršieho systému na testovanie ochrán PULSAR. Teraz ponúka väčšiu flexibilitu a niekoľko nových, výkonných funkcií.

Softvér AVTS sa dodáva v troch rôznych úrovniach:

 • Basic
 • Advanced
 • Professional

Každý prístroj MPRT sa dodáva so softvérom AVTS Basic.

Verzia Basic obsahuje funkcie Online Vector, Ramp a Click-On-Fault a umožňuje importovať, ukladať a spúšťať testové moduly. Okrem toho verzia Basic ponúka vylepšených sprievodcov na testovanie ochrán vrátane niekoľkých nových sprievodcov.

Verzia Advanced obsahuje funkcie Test Editor, Dynamic Control, Modbus, SS1 Converter, makrá na testovanie na oboch koncoch vedenia End-to-End a základné programovacie nástroje na vytváranie a upravovanie testových modulov.

Verzia Professional obsahuje všetky funkcie, ktoré nájdete vo verziách Basic a Advanced, a navyše ponúka niekoľko nových, výkonných funkcií. Patria sem prehliadač priebehov DFR Waveform Viewer, funkcia One-Touch Test, editor a funkcia Waveform Digitizer.