Menu

Webináre

Megger vám ponúka bezplatné webináre- odborné semináre cez internet z rôznych oblastí meracej a diagnostickej techniky pre energetiku a priemysel. Tu nájdete zoznam lokalizovaných webinárov v českom a slovenskom jazyku. Na lište vpravo nájdete zoznam webinárov v iných jazykoch.

Zaregistrujte sa kliknutím na názov príslušného webináru. Po registrácii dostanete mail s účastníckym linkom, cez ktorý sa môžete zúčastniť naživo v čase konania webináru (stačí vám k tomu zariadenie s prístupom do internetu a s internetovým prehliadačom). 

Ak sa nemôžete zúčsatniť webináru naživo v dátume a čase konania webináru, zaregistrujte sa a po termíne webináru dostanete mailom link na prehratie záznamu.

Nadchádzajúce lokalizované webináre

Kliknite na názov webináru pre zaregistrovanie

Dátum Aplikácia Téma

03.09.2020

13:00 SEČ

VN káble

VN káble: diagnostika čiastkových výbojov a tangens delta

Prednášajúci: Ing. Petr Medek

Jazyk: Čeština

 

Predchádzajúce webináre -  záznamy na prehratie

Kliknite na názov webináru na prehratie záznamu

Dátum Aplikácia Téma
30.06.2020  Točivé stroje

Offline meranie čiastkových výbojov na točivých strojoch

Prednášajúci: Róbert Madarász

Jazyk: Slovenčina

16.06.2020 Točivé stroje

Statické testovanie izolačného stavu točivých strojov 

Prednášajúci: Róbert Madarász, Michael Herring

Jazyk: Slovenčina

12.06.2020

VN a VVN káble 

Diagnostika vn káblov - analýza dát pomocou SW PD Detector

Prednášajúci: Ing. Petr Medek, Jazyk: Čeština

27.04.2020 El. ochrany

Testovanie elektrických ochrán prístrojom Sverker900

Prednášajúci: Ing. Václav Straka, Jazyk: Čeština

27.04.2020 El. ochrany

Testovanie frekvenčných funkcií ochrán v súlade s IEC 60255-181

Prednášajúci: Ing. Václav Straka, Jazyk: Čeština

23.04.2020 Transformátory

FAT testy transformátorov - meranie ČV pomocou zariadenia ICMsystem

Prednášajúci: Ing. Petr Medek, Jazyk: Čeština

26.03.2020 Teória

Úvod do problematiky částečných výbojů, Přednášející: Ing.Petr Medek
Jazyk: čeština