Menu

Webináre

Megger vám ponúka bezplatné webináre- odborné semináre cez internet z rôznych oblastí meracej a diagnostickej techniky pre energetiku a priemysel. Tu nájdete zoznam lokalizovaných webinárov v českom a slovenskom jazyku. Na lište vpravo nájdete zoznam webinárov v iných jazykoch.

Zaregistrujte sa kliknutím na názov príslušného webináru. Po registrácii dostanete mail s účastníckym linkom, cez ktorý sa môžete zúčastniť naživo v čase konania webináru (stačí vám k tomu zariadenie s prístupom do internetu a s internetovým prehliadačom). 

Ak sa nemôžete zúčsatniť webináru naživo v dátume a čase konania webináru, zaregistrujte sa a po termíne webináru dostanete mailom link na prehratie záznamu.

Nadchádzajúce lokalizované webináre

O nadchádzajúcich webinároch vás budeme včas informovať.

 

Predchádzajúce webináre - záznamy na prehratie

Kliknite na názov webináru na prehratie záznamu

Dátum Aplikácia Téma
12.10.2021

GIS rozvádzače

/

online monitoring ČV

Krátkodobý (dočasný) monitoring čiastkových výbojov a napäťové skúšky na VVN zapúzdrených rozvodniach

Prednášajúci: Ing. Petr Medek

Jazyk: Čeština

02.06.2021

Generátory a motory /

online monitoring ČV

Online monitoring čiastkových výbojov na generátoroch a motoroch

Prednášajúci: Ing.Róbert Madarász

Jazyk: Slovenčina

21.04.2021

Rozvádzače GIS /

online monitoring ČV

Online monitoring čiastkových výbojov na plynom izolovaných zariadeniach GIS/GIL

Prednášajúci: Ing.Petr Medek

Jazyk: Čeština

18.02.2021

Transformátory /

čiastkové výboje

Diagnostika transformátorov - monitoring čiastkových výbojov

Prednášajúci: Ing.Petr Medek

Jazyk: Čeština

02.12.2020  GIS/GIL

Meranie čiastkových výbojov na plynom izolovaných rozvádzačoch (GIS) a vedeniach (GIL) pomocou AIA compact

Prednášajúci: Ing.Petr Medek

Jazyk: Čeština

13.10.2020  Točivé stroje

Dynamické testovanie elektromotorov

Prednášajúci: Ing.Róbert Madarász

Jazyk: Slovenčina

03.09.2020 VN káble

VN káble: diagnostika čiastkových výbojov a tangens delta

Prednášajúci: Ing. Petr Medek

Jazyk: Čeština

02.09.2020 Čiastkové výboje

Meranie čiastkových výbojov v rámci fabrickej kontroly kvality na VN a VVN komponentoch (meranie podľa IEC 60270)

Prednášajúci: Ing. Petr Medek

Jazyk: Čeština

30.06.2020  Točivé stroje

Offline meranie čiastkových výbojov na točivých strojoch

Prednášajúci: Ing.Róbert Madarász

Jazyk: Slovenčina

16.06.2020 Točivé stroje

Statické testovanie izolačného stavu točivých strojov 

Prednášajúci: Róbert Madarász, Michael Herring

Jazyk: Slovenčina

12.06.2020

VN a VVN káble 

Diagnostika vn káblov - analýza dát pomocou SW PD Detector

Prednášajúci: Ing. Petr Medek, Jazyk: Čeština

27.04.2020 El. ochrany

Testovanie elektrických ochrán prístrojom Sverker900

Prednášajúci: Ing. Václav Straka, Jazyk: Čeština

27.04.2020 El. ochrany

Testovanie frekvenčných funkcií ochrán v súlade s IEC 60255-181

Prednášajúci: Ing. Václav Straka, Jazyk: Čeština

23.04.2020 Transformátory

FAT testy transformátorov - meranie ČV pomocou zariadenia ICMsystem

Prednášajúci: Ing. Petr Medek, Jazyk: Čeština

26.03.2020 Teória

Úvod do problematiky čiastkových výbojov

Prednášajúci: Ing. Petr Medek

Jazyk: čeština